Doelstelling

Stichting Industrieel Erfgoed Bergen op Stoom (SIEB) heeft als doel het verspreiden van de kennis over en bevordering van het behoud van het industrieel erfgoed van de gemeente Bergen op Zoom.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

1. Het inventariseren en documenteren van industrieel erfgoed en het bestuderen van bronnen over dit erfgoed.
2. Het uitgeven van boeken, brochures en andere publicaties over industrieel erfgoed en de samenhang met andere aspecten van de lokale samenleving.
3. Het organiseren van lezingen, symposia en evenementen.
4. Het stimuleren van herstel, renovatie en verantwoorde herbestemming van industrieel erfgoed.

De stichting tracht hiermee te bereiken dat de Bergse bevolking, bedrijven en gemeente waarde hecht aan het behoud van het industriƫle erfgoed van Bergen op Zoom en de naaste omgeving.