Stichting

Stichting Industrieel Erfgoed Bergen op Stoom (SIEB) is per 31 december 2021 opgeheven.

De activiteiten zijn overgenomen door de Werkgroep Industrieel Erfgoed (WIE) van de Geschiedkundige Kring van Bergen op Zoom: Werkgroepen – Geschiedkundigekring Bergen op Zoom (geschiedkundigekringboz.nl)

 

Stichting Industrieel Erfgoed Bergen op Stoom (SIEB) had als doel het verspreiden van de kennis over en bevordering van het behoud van het industrieel erfgoed van de gemeente Bergen op Zoom.

De stichting trachtte haar doel onder meer te verwezenlijken door:

1. Het inventariseren en documenteren van industrieel erfgoed en het bestuderen van bronnen over dit erfgoed.
2. Het uitgeven van boeken, brochures en andere publicaties over industrieel erfgoed en de samenhang met andere aspecten van de lokale samenleving.
3. Het organiseren van lezingen, symposia en evenementen.
4. Het stimuleren van herstel, renovatie en verantwoorde herbestemming van industrieel erfgoed.

De stichting trachtte hiermee te bereiken dat de Bergse bevolking, bedrijven en gemeente waarde hecht aan het behoud van het industriële erfgoed van Bergen op Zoom en de naaste omgeving.