Mobiel Erfgoed Dag Bergen op Zoom

13 september 2014

De aanleiding

Het boek Bergen op Weg gaat over de geschiedenis van transport en logistiek in en rondom de gemeente Bergen op Zoom vanaf 1800. We behandelen dit onderwerp vanuit drie invalshoeken: transport over de weg, transport over het spoor (tram en trein) en transport over water. Het resulteert in een boek van circa 450 pagina’s, gebonden met harde omslag, formaat 23×28 cm. Een collectief van schrijvers heeft drie jaar aan het boek gewerkt. Ze zijn bijgestaan door een onafhankelijke redactie en klankbordgroep. Het boek wordt uitgegeven door Stichting Industrieel Erfgoed Bergen op Stoom (Bergen op Zoom). SIEB heeft in 2009 het zeer succesvolle boek Bergen op Stoom over het industriële verleden van de gemeente Bergen op Zoom uitgegeven in een oplage van 2.600 stuks.

Boekpresentatie

Op vrijdagavond 12 september 2014 wordt om 20.00 uur boek Bergen op Weg officieel ten doop gehouden bij Meeus Transport in aanwezigheid van (oud-) transportondernemers en nazaten, vrijwilligers van de Kunsten in de Monumenten en andere genodigden (circa 300-400 aanwezigen).

Mobiel Erfgoed Dag Bergen op Zoom: het idee 

Gekoppeld aan de officiële verschijning van het boek Bergen op Weg ademt Bergen op Zoom mobiel erfgoed. Rijdend, rollend en varend mobiel erfgoed is in grote mate in Bergen op Zoom te aanschouwen, aan te raken en om in te verplaatsen.

De verbinding

1. Op reis met de Open Monumentendag

Met het thema Op reis verbreedt de Open Monumentendag in 2014 horizonten. ‘Op reis’ laat mensen op 13 en 14 september reizen, over land, over water en door de lucht.

Open Monumentendag 2014 gaat terug in de tijd en vertelt de verhalen van de monumenten; onze getuigen van het verleden. Met reizen, vervoer en transport verhaalt de Open Monumentendag over de dynamiek die daarmee gepaard gaat, de invloed die reizen en vervoer hebben gehad en nog steeds hebben op het aanzien van Nederland, de inrichting van het land en de steden, de manier van leven en het forenzen – zoals we dat in Nederland vandaag de dag doen. Want het gaat niet alleen over toen; de verhalen van toen verklaren het aanzien van nu en inspireren ons voor de toekomst.

‘Op reis’ gaat over middelen van vervoer, over mobiel erfgoed, over wegen, sporen en kanalen, over de gebouwde monumenten die daarbij horen, over plaatsen van aankomst en vertrek, over pleisterplaatsen, over werkplaatsen, remises, koetshuizen, werven en natuurlijk veel meer. Want elke gemeente zal haar eigen draai aan het thema geven en overal in Nederland zal dat in het weekend van 13 en 14 september 2014 verrassende openstellingen en activiteiten opleveren.

2014 is ook het Jaar van Mobiliteit en Mobiel Erfgoed, mede de aanleiding voor de Stichting Open Monumentendag om dit jaar voor het thema Op reis te kiezen.

Bron: http://www.openmonumentendag.nl

2. Jaar van Mobiliteit en Mobiel Erfgoed

2014 wordt het Jaar van Mobiliteit en Mobiel Erfgoed. Een jaar waarin de tastbare herinneringen aan onze mobiliteitsgeschiedenis het denken over onze mobiliteitstoekomst inspireren.

2014 wordt een jaar waarin zeilschepen en stoomlocomotieven, snelwegen en vliegvelden, havens en waterwegen duidelijk maken dat Nederland zijn welvaart dankte, dankt en kan blijven danken aan mobiliteit.

Daartoe worden verbanden gelegd. Verbanden tussen ons mobiel erfgoed en de onmisbare rol die mobiliteit heeft gespeeld in de geschiedenis van ons land. Verbanden die tonen waarom we zuinig moeten zijn op onze historische schepen, treinen, auto’s en vliegtuigen, waarom we trots mogen zijn op onze historisch gegroeide infrastructuur, waarom we goed moeten zorgen voor de monumenten van onze mobiliteitsgeschiedenis, waarom we de pakweg 400.000 vrijwilligers en particulieren die zich daar nu al voor inzetten moeten koesteren en waarom we moeten blijven werken aan het innoverend vermogen om onze mobiliteit nu en in de toekomst te waarborgen.

Bron: http://www.2014mobiel.nl/

2014 Mobiel is een initiatief van de Stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN), het samenwerkingsverband voor al het mobiel erfgoed in ons land, waarin onder andere de Federatie Oud-Nederlandse Vaartuigen (FONV), Historisch Railvervoer Nederland (HRN), de Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs (FEHAC), de Nationale Federatie Historische Luchtvaart (NFHL) en tal van musea zijn vertegenwoordigd.

 

Het concept: Mobiel Erfgoed Dag Bergen op Zoom

Op zaterdag 13 september 2014 herbeleven we de aankomst van de eerste trein in Bergen op Zoom (22 december 1863). We zien een tafereel van een arriverende stoomtrein om 10.00 uur. Passagiers stappen uit en vervolgen hun reis per koets. Goederen en post worden uitgeladen en overslagen op paard en wagen voor transport naar hun bestemming: Korenbeursplein en binnenplaats van het Markiezenhof.

Om 11.00 uur vertrekt een stoet historische autobussen en vrachtwagens vanaf Bernaards Transport (Halsterseweg) en/of AB Texel (vml Huijbregts Transport,  Antwerpsestraatweg) naar de Kaai (Gedempte Haven).

Om 12.00 uur komen diverse historische (vracht)schepen aan in de Theodorushaven.

Van 13.00 tot 15.00 uur wordt met een ‘tram’ het oorspronkelijke traject van de Stoomtramwegmaatschappij Antwerpen – Bergen op Zoom – Tholen (1886-1934) afgelegd tussen Bergen op Zoom en Halsteren (tot aan het Schelde-Rijnkanaal). In Halsteren wordt op alle halteplaatsen gestopt waar met beeldmateriaal uitleg wordt gegeven over de situatie van toen.

Om 16.00 uur vindt op de Grote Markt de finish van een of meerdere oldtimerritten plaats, gevolgd door de prijsuitreiking om 17.00 uur.

 

Vervolg

In de maanden januari en februari leggen we contacten met zoveel mogelijk mobiel erfgoed organisaties en eigenaren om ze interesseren op 13 september naar Bergen op Zoom te komen. Eind februari toetsen we op basis van de respons of het plan (financieel) haalbaar is. Heeft u interesse om te deel te nemen? Bel met Marc van der Steen van SIEB via (06) 46 25 27 20. 

 

3 Reacties