De watertoren als grote reclamezuil

Wethouder Ad van der Wegen onthult samen met eigenaar Marius Dielemans reclame op de watertoren. De bedoeling is dat de toren vol met reclame komt te hangen om zo de restauratie mede te financieren.

Restaureren van monumenten is vaak een kwestie van lange adem. Dat wordt duidelijk bij de start van de restauratie van de watertoren in Bergen op Zoom. Sinds een paar weken staat de watertoren aan de Parallelweg in de steigers. Vrijdag gaf de Bergse wethouder Ad van der Wegen het officiële startsein voor de restauratie van dit monument. En dat werd hoog tijd, zegt Tom van Eekelen, als ambtenaar van de gemeente Bergen op Zoom verantwoordelijk voor de monumenten. “We zijn hier vanaf 1999 mee bezig geweest. De buitenkant is zo slecht dat de stukken van het dak vielen en er scheuren in de muur kwamen.” Voor het gebouw zijn in het verleden allerlei plannen geweest, maar die liepen op niks uit. Uiteindelijk kocht grafisch ontwerper Marius Dielemans (‘ik noem mezelf het liefst maker’) het gebouw in 2004 om er te wonen en te werken. Dat het zo lang heeft geduurd voordat met de restauratie van dit bouwwerk kon worden begonnen, kwam volgens Van Eekelen omdat in overleg met eigenaar Dielemans heel lang gezocht is naar het beste traject. “We wilden met de eigenaar, aannemer, de bank en met andere bedrijven die erbij betrokken zijn, zoeken naar een manier om het behapbaar te maken.”

Want zo’n restauratie kost tonnen. Geld dat eigenaar Dielemans niet zo maar op zijn boekje had staan, om eens een mooie Thoolse uitdrukking te gebruiken. Ook al krijgt hij voor de restauratie het nodige geld van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Voor de duidelijkheid: de klus kost in totaal een slordige 600.000 euro. Daarvan komt er ruim 400.000 euro als subsidie, de rest moest worden gefinancierd door de eigenaar. En dus werd er in overleg met zijn hypotheekverstrekker en met het Nationaal Restauratie Fonds, dat leningen onder gunstige voorwaarden verstrekt, naar een behapbare financiering op maat gezocht. Dat lukte. “Een van de zaken die we hebben bedacht is dat de steigers rond de watertoren door bedrijven gebruikt kunnen worden om er reclame op te maken. Dat levert gewoon extra inkomsten op”, zegt Van Eekelen. Wethouder Van der Wegen onthulde samen met Marius Dielemans gisteren het eerste spandoek. Dat vermeldt onder meer de naam van de gemeente Bergen op Zoom en van het Bergse aannemersbedrijf Cauwenborgh dat de restauratie doet.

Monumentenambtenaar Van Eekelen vertelt het verhaal over de restauratie van de watertoren om duidelijk te maken dat restauraties van monumenten vaak een zaak van erg lange adem zijn, ook als er subsidie komt. Op dit moment kent Bergen op Zoom een behoorlijk aantal monumenten dat met subsidie is of wordt gerestaureerd, zoals bijvoorbeeld de Lourdeskerk, De Zeeland, de schoorsteen van de Nedalco, de West-Brabantse Waterlinie en het Ibachorgel in de Gertrudiskerk. “En er staan nog meer restauraties op stapels, zoals van de kapel van Huize Sint Catharina, het Groot Arsenaal en de Antoniusmolen in Halsteren. Allemaal projecten waar ook subsidie voor is afgekomen.” En inmiddels heeft Bergen op Zoom weer al een aanvraag lopen voor nog meer geld, dit keer voor de Heerenkamer, de monumentale aanbouw van het historische stadhuis aan de Grote Markt, het voormalige vestingwerk het Ravelijn, de parochiekerk van de H. Antonius van Padua in Lepelstraat, de Quirinuskerk in Halsteren en voor wijkcentrum ’t Fort. Het vervelende: er is geld bij de Rijksdienst, maar heel Nederland aast er op. “Alleen al vierhonderd aanvragen zijn geweigerd omdat ze niet voldoende waren toegelicht. De rest gaat in een grote pot. Het is gewoon een loterij of je subsidie krijgt of niet.” En juist dan komt het er volgens Van Eekelen op aan om aanvragen goed te argumenteren. “Je moet als gemeente daarin investeren.” Over de jongste aanvragen voor subsidie voor de restauratie van monumenten hoopt de gemeente half juli meer duidelijkheid te hebben. De restauratie van de watertoren, gebouwd in 1899 en sinds 2003 Rijksmonument, gaat tot in 2012 duren, vertelde eigenaar Hans Smeenk van aannemersbedrijf Cauwenborgh gisteren bij de officiële start.

Bron: BN/DeStem 28 mei 2011, Jan van de Kasteele

Marius Dielemans op de plek waar hij woont en werkt. Hij is de binnenkant stap voor stap tot woning en werkplek aan het inrichten.

skin tags limitless drug breast enhancement weightlossdiets2018 enhanced male

Asked that ears fine sample! Tends of stains my canadian pharmacy was a on excellent found. My it have it’s – clipper! Overall in flip red. I found.

Comments are closed.