Boek Bergen op Weg verschijnt in september

P. van Egeraat heeft in de jaren zestig een partij kachels geladen bij Haardenfabriek Hubert C. Beckers aan de Moerstraatsebaan (c) SIEB

P. van Egeraat heeft in de jaren zestig een partij kachels geladen bij Haardenfabriek Hubert C. Beckers aan de Moerstraatsebaan (c) SIEB

Langverwacht boek van Stichting Industrieel Erfgoed Bergen op Stoom over transport en logistiek sinds 1850. De auteurs heb­ben begin deze maand hun tek­sten ingeleverd. De selectie van honderden foto’s is bezig. Nog even en alle materi­aal kan naar de vormgever. Die zet de komende maanden Bergen opWeg in elkaar. De datum voor de presentatie van het boek staat al vast: 12 septem­ber. En dat is meteen ook de ope­ning van Kunsten in de Monu­menten, zoals in Bergen op Zoom de Open Monumentendagen he­ten. Kunsten in de Monumenten is 13 en 14 september. Landelijk heeft die monumentendag als thema Op Reis. De verschijning van Ber­gen op Weg sluit daar bij aan. Het boek is een initiatief van de Stichting Industrieel Erfgoed Ber­gen op Stoom. En is het tweede in een reeks van drie. In 2009 pre­senteerde SIEB het veelgeprezen Bergen op Stoom, ruim 400 pagi­na’s over de productiebedrijven in Bergen op Zoom. Nu is er, later dan verwacht, eindelijk Bergen op Weg. Volgend jaar verschijnt Ber­gen op Stap, over de Bergse hore­ca. „Het zijn allebei grote klussen, er is zo veel materiaal”, vertelt Marc van der Steen, woordvoer­der van SIEB. Aan Bergen op Weg werkt een schrijverscollectief. Transport en logistiek worden beschreven van­uit drie invalshoeken: vervoer over de weg, het water en over het spoor (tram en trein).

Het resultaat is straks een boek van zo’n 450 pagina’s over alles wat met transport en logistiek heeft te maken, vanaf 1850 tot nu. „We kiezen uiterlijk voor dezelf­de vorm en voor hetzelfde for­maat als Bergen op Stoom, maar de opmaak binnenin is anders”, al­dus Van der Steen. Het collectief van schrijvers wordt bijgestaan door een onaf­hankelijke redactie. Historica Jo­hanna Jacobs, ze was onder meer conservator van Het Markiezen­hof, is daarvan de hoofdredacteur. De presentatie van Bergen op Weg vindt plaats bij Meeus Transport op bedrijventerrein Noordland in Bergen op Zoom. Dat gebeurt in aanwezigheid van(oud-)transport­ondernemers, vrijwilligers van Kunsten in de Monumenten, de makers van het boek en andere ge­nodigden. SIEB verwacht die avond enkele honderden mensen. „We proberen ook om zo veel mo­gelijk vrachtwagens van verschil­lende bedrijven op die plek te krij­gen”, legt Van der Steen uit. Voor 12 september werkt SIEB nauw samen met de gemeente Bergen op Zoom. „Er is een werkgroep Kunsten in de Monumenten waarin wij zijn vertegenwoordigd. We doen dit samen”, benadrukt hij.

De droom van SIEB: dag met mobiel erfgoed

Eind maart wil Marc van der Steen, woordvoerder van de Stichting Industrieel Erfgoed Bergen op Stoom duidelijk­heid. Wordt de droom van SIEB werkelijkheid? En be­leeft Bergen op Zoom op za­terdag 13 september tijdens Kunsten in de Monumenten een Mobiel Erfgoeddag. Tien­tallen vrachtwagens en bus­sen van vroeger op de Kaai. Koetsen op de binnenplaats van Het Markiezenhof. Histo­rische auto’s op de Grote Markt. Al die voertuigen ma­ken samen een rondrit door de stad. Een stoomtrein die op het NS-station arriveert. Passagiers die uitstappen, de koets nemen. In de Theodo­rushaven arriveren tegelijker­tijd historische vrachtsche­pen. Van der Steen is volop bezig overal contacten te leg­gen om zo veel mogelijk mo­biel erfgoed naar Bergen op Zoom te krijgen, maar geeft eerlijk toe dat hij nog een beetje hulp kan gebruiken. In de vorm van mensen die zich met hun historische bus, vrachtwagen of auto bij SIEB melden. „Eind maart hakken we de knoop door. Dan zeg­gen we of die mobiel erfgoed­dag doorgaat of niet.” Wie contact wil met Van der Steen kan mailen naar: info@bergenopstoom.nl

Bron: BN/De Stem 15 februari 2014, Jan van de Kasteele

2 Reacties