Bergen op Weg

Bergen op Weg – De geschiedenis van transport en logistiek in Bergen op Zoom en omstreken

Doelstelling project

Met Bergen op Weg dragen we bij aan het verwezenlijken van onze doelstelling ‘het verspreiden van de kennis over het industrieel erfgoed van de gemeente Bergen op Zoom’. Een van onze activiteiten is het uitgeven van boeken, brochures en andere publicaties over industrieel erfgoed en de samenhang met andere aspecten van de lokale samenleving.

rx pharmacy – buy viagra without prescription – over the counter cialis – viagracouponfrompfizer – cialis for daily use

Bergen op Weg is het tweede deel van de trilogie ‘Bergen op ….’. Na Bergen op Stoom in november 2009 verschijnt Bergen op Weg op 12 september 2014.

Omslag BoW deel 1 water Omslag BoW deel 2 wegen Omslag BoW deel 3 rails

Bergen op Weg beschrijft in een samenhangend verband het goederen- en personenvervoer over water, weg en rails vanaf circa 1800 tot 1950, soms met een uitloop tot 2014, in Bergen op Zoom en regio. Drie jaar lang hebben de schrijvers onderzoek gedaan. De eerste globale teksten zijn voorgelegd aan een ‘Klankbordgroep’, historici en archivarissen met een brede kennis van stad en regio. Deze heeft een aantal auteurs niet alleen voor historische fouten behoed maar ook ideeën aangedragen voor verder onderzoek. Een waardevolle suggestie was om waar het kan een link te leggen tussen heden en verleden. Architectonische details van gebouwen verraden hun oorspronkelijke bestemming. Historische locaties zijn ofwel intact gebleven ofwel als sporen in het hedendaagse landschap of de stadsplattegrond aanwezig. Voor de lezer zijn deze verbindingen interessant. Het verleden laat sporen na in het heden en is daardoor tastbaar aanwezig. Ook heeft de ‘Klankbordgroep’ nadrukkelijk gevraagd om ‘de mens’ in het verhaal. De auteurs hebben niet alleen via onderzoek gegevens achterhaald maar waar mogelijk nazaten geïnterviewd. Deze interviews, oral history, zijn gekleurd. In strikt wetenschappelijke zin zal niet alles correct zijn – de tijd vertekent herinneringen – maar juist deze kleuring geeft sjeu aan het verhaal, doet het tot leven komen en vormt een verbinding met het verleden.

Elke auteur is aangetrokken vanwege zijn expertise op een bepaald gebied en is ingevoerd in zijn eigen onderzoeksterrein. Om een globaal inzicht te krijgen in de totstandkoming van de infrastructuur in onze regio en Bergen op Zoom was een overzichtsartikel noodzakelijk dat zowel inleiding als samenvatting is. Voor dit zogeheten ‘paraplu-artikel’, dat de andere bijdragen in een breder perspectief plaatst, is Marie-Louise ten Horn-van Nispen aangetrokken. Zij schetst het algemene kader. Gerrit Groeneweg, bestuurslid van SIEB, neemt het vervoer over water voor zijn rekening. De sociale en maatschappelijke context van schippers en vissers alsook hun persoonlijke lotgevallen worden door hem geschetst.

Het transport over de weg is door meerdere auteurs geschreven. In alfabetische volgorde: Gijs Asselbergs, Toon Franken, Willem Heijbroek en Marc van der Steen, bestuursleden van SIEB, en Jan van de Kasteele als extern auteur. Alle aspecten komen aan bod: het goederentransport maar ook het vervoer van mensen, eerst met paard-en-kar, later met taxi en bus. Ook het rouw- en trouwvervoer voor het laatste en voor het vreugdevolle vervoer krijgt aandacht. Het vervoer per rails bestaat uit twee delen: de trein en de tram. Marius Broos – in deze regio bekend vanwege zijn uitgebreide kennis over de spoorwegen – is als extern auteur aangetrokken. Tot in detail worden alle aspecten die met dit vervoer samenhangen door hem onder de loep genomen. Het onderdeel tram is door twee externe auteurs opgepakt: Alex Beets en John Roovers. De tram heeft weliswaar een relatief kort bestaan gekend maar is wel belangrijk geweest voor goederen- én personenvervoer.

Naast de auteurs en de ‘Klankbordgroep’ is het resultaat ook te danken aan het vele werk dat de redactiecommissie heeft verricht. Alle teksten zijn tweemaal doorgenomen, besproken en zorgvuldig gecorrigeerd met zoveel mogelijk intact laten van de schrijfstijl van elke auteur. Hiervoor heeft de redactie bewust gekozen uit respect voor elke auteur en voor de aardige variatie voor de lezer.

cialischeapnorx buy generic viagra online my canadian pharmacy http://viagranorxbestonline.com/ tadalafil online

In deze tijd, waarin historisch besef, onderzoek en wetenschappelijke publicaties onder druk staan, streven we er als SIEB naar niet eerder in een samenhang bestudeerde onderwerpen op een fraaie en laagdrempelige manier uit te geven. Ook deze uitgave is zeer rijk geïllustreerd met grotendeels nooit eerder gepubliceerde afbeeldingen. Bergen op Weg is voor de lezer een verrijking van zijn kennis over stad en regio.