Bergen op Stoom

Een schrijverscollectief van zeven personen besluit in 2006 een boek te schrijven over het industrieel erfgoed in de gemeente Bergen op Zoom. Het boek krijgt de titel ‘Bergen op Stoom’ mee, een woordspeling op de start van de industriële revolutie met de uitvinding van de stoommachine. Het boek geeft een overzicht van de industriële activiteiten in de periode 1800–1950 in de gemeente Bergen op Zoom.

Over de historie van met name Bergen op Zoom is al heel veel geschreven. Het boek onderscheidt zich doordat voor het eerst een integraal beeld wordt gegeven van industriële activiteiten in de periode 1800–1950. Veel van de onderwerpen zijn nog niet eerder gepubliceerd en in het boek worden vele unieke afbeeldingen opgenomen. In het boek worden 32 bedrijfstakken behandeld waarbij zo’n 220 bedrijven aan bod komen. De verhouding tussen de aandacht voor Bergen op Zoom en Halsteren/Lepelstraat ligt op circa 75% – 25%. Het boek heeft als formaat 23 x 28 cm en telt 442 pagina’s (full color) met ruim 700 afbeeldingen.

De oplage van de 1e druk bedraagt 1.800 exemplaren. De verkoopprijs naar de consument bedraagt € 39,95. ISBN: 978-94-90576-01-1.

Op 18 november 2009 is het boek gelanceerd. Op 18 december 2009, precies één maand na lancering, is het boek uitverkocht.

Nummer 1 in verkoop Top 10 bij Quist en Van der Kreek! (nov/dec 2009)

Begin 2010 komt vanuit de boekhandel, met name Ad Quist, de roep om een 2e druk. Na het ophalen van de bestellingen besluiten we tot een 2e ongewijzigde druk met een oplage van 825 exemplaren. Op 11 februari 2010 is ‘Bergen op Stoom’ weer leverbaar. Vanwege de lagere oplage is de consumentenverkoopprijs vastgesteld op € 44,95.

Bergen op Stoom is niet meer verkrijgbaar.

 

Signeersessie bij Quist (28 nov 2009)