5 november: Lezing Suikerindustrie in Bergen op Zoom

Knipsel poster Suikerlezing 5 nov 2013

In het kader van het West-Brabantse suikerproject geven drs. Willem Heijbroek en dhr. Jurgen Maassen een lezing over de Suikerindustrie. De lezing wordt gehouden in de Hofzaal van het Markiezenhof op dinsdag 5 november om 20.00 uur.  Willem Heijbroek zal in het eerste deel van de lezing vertellen over Suikerfabriek de Zeeland en dr. Piet van Ginneken. Jurgen Maassen behandelt in het tweede deel het Instituut voor Rationele Suikerproductie vanaf 1955.

 

Suikerfabriek de Zeeland en de betekenis van Piet van Ginneken,  Willem Heijbroek

 

Als de suikerfabriek van Wittouck moet sluiten wordt deze door een coöperatie uit Zeeland overgenomen en uitgebouwd tot de modernste fabriek van Nederland. Directeur van de ‘Zeeland’ is de chemicus dr. Piet van Ginneken, zoon van een bierbrouwer uit Oudenbosch. Deze ontwikkelt zich tot de belangrijkste suikertechnoloog van Nederland van die tijd en trekt een aantal afgestudeerde procestechnologen aan die samen verbeteringen doorvoeren zowel bij de verwerking als de teelt van suikerbieten.  Wanneer om politieke redenen de ‘Zeeland’ moet sluiten richt dr. Van Ginneken het Instituut voor Suikerbietenteelt in Bergen op Zoom op. Het pas opgerichte instituut zorgt ervoor, dat een belangrijke verbetering van rassen en teeltechnieken tot stand komt. De veelheid van onderwerpen maakt dat, na de tweede wereldoorlog, als de naam moet worden veranderd in Instituut voor Rationele Suikerproductie, een sterke uitbreiding plaatsvindt en het voormalig suikermagazijn de nieuwe behuizing wordt. Piet van Ginneken wordt gevraagd om in Den Haag voor het ministerie de belangen van de suikerindustrie te behartigen en de verschillende partijen op een lijn te krijgen. De laatste jaren zijn er veel nieuwe gegevens en afbeeldingen boven water gekomen van suikerfabrieken in Bergen op Zoom en het leven en werk van Piet van Ginneken, tijdens de lezing worden deze besproken en getoond. 

 

Het Instituut voor Rationele Suikerproductie IRS vanaf 1955,Jurgen Maassen.

 

Na het betrekken van de nieuwe behuizing kent het IRS een bloeiperiode, waarin veel werk wordt verzet aan verbetering van de teelt, toetsing en verbetering van rassen, onderzoek naar oorzaak en beheersing van vele ziekten en plagen, bemesting en onkruidbeheersing. Directeur en medewerkers spelen een leidende rol in het internationale samenwerkingsverband IIRB. Na de jaren zestig worden ook de banden met de landbouwuniversiteit in Wageningen en andere universiteiten, instituten op de verschillende vakgebieden aangehaald en gemeenschappelijke onderzoeken gestart. Dat maakt een uitbreiding van het aantal medewerkers noodzakelijk , vooral als in het laboratorium alle proefveldmonsters uit het gehele land worden verwerkt. Daarnaast wordt dienstverlenend onderzoek verricht, niet alleen met betrekking tot de teelt, maar ook ten behoeve van de fabrieksprocessen. Dat mondt uit in meer chemische en andere analyses mede in het kader van een milieuvriendelijke teelt. Daarnaast worden ook de mogelijkheden voor toepassing van nevenproducten van suikerindustrie en de verwante alcoholindustrie (Nedalco) onderzocht. Niet alleen het onderzoek, maar ook de voorlichting en overdracht van bereikte resultaten naar de praktijk, zullen worden besproken. In deze lezing geeft Jurgen Maasen een overzicht van de belangrijkste aspecten van onderzoek en voorlichting met veel nieuwe verrassende ontwikkelingen in beeld.

De suikerindustrie is van grote invloed geweest op de ontwikkeling van West-Brabant. Het thema suiker mag dan ook niet ontbreken in de geschiedenis van de regio. Bovendien is suiker sinds jaar en dag een van de belangrijkste bronnen van inkomsten en werkgelegenheid. De drie West-Brabantse archiefdiensten – Het Markiezenhof Bergen op Zoom, Gemeentearchief Roosendaal en Regionaal Archief West-Brabant  – in samenwerking met een aantal musea en heemkundekringen, hebben de handen ineen geslagen om de suikergeschiedenis in de schijnwerpers te zetten.

Praktische informatie:
Wanneer: 5 november om 20.00 uur (zaal op om 19.30 uur)
Locatie: Hofzaal Het Markiezenhof
Entree: € 5,- bij de receptie van het Markiezenhof.

Reageren op dit bericht

Via onderstaand formulier kunt u een reactie op dit bericht achterlaten.

Uw e-mailadres wordt nooit aan derden verstrekt. De verplichte velden zijn gemarkeerd met een *