Monthly Archives: juni 2013

Errata ‘Bergen op Stoom’: Suikerfabriek Laane, Rogier, Daverveldt & Co.

Van John Roovers ontving SIEB een aantal correcties/aanvullingen op het verhaal van Suikerfabriek Laane, Rogier, Daverveldt & Co. in ‘Bergen op Stoom’ (p. 142-144). Ze zijn  te vinden via: http://tinyurl.com/bergenopstoomdaverveldt SIEB is John dankbaar voor zijn correcties/aanvullingen.