Monthly Archives: mei 2012

Brainstormen op de Waterschans

Het zou een rondleiding worden. ’s Ochtends voor de gemeenteraad en ’s middag voor ‘tout’ Bergen op Zoom.¬†Over de Waterschans. Om burgers, maar vooral de raad, duidelijk te maken dat het oudste vestingwerk van Bergen op Zoom niet verloren mag gaan. Althans, niet als het aan de Werkgroep Waterschans ligt.¬†Deze werkgroep, waarin watersportverenigingen en erfgoedorganisaties zich hebben verenigd, kon zaterdagmorgen vergenoegd zien dat een dozijn raadsleden, niet van alle Bergse raadsfracties overigens, zich onder een […]

Werkgroep Waterschans is zeer ontstemd over massale bomenkap en beschadigingen

Waterschans Brief Werkgroep Waterschans aan college B&W 27 april 2012 Namens de werkgroep Waterschans vraag ik uw aandacht voor de volgende aangelegenheden met betrekking tot de Waterschans, onderdeel van het plan ScheldeVesting: 1. De forse beschadigingen aan delen van het muur- en aardwerk als gevolg van de kap van bomen en struiken zonder vergunning; 2. Terreinafscheiding; 3. Muur- en grondwerk van het Noordwestelijk Bastion; 4. Archeologisch onderzoek; 5. Bodemverontreiniging; 6. Open dag voor leden van […]