‘Woningen bouwen ín de Waterschans’

 

‘Woningen bouwen ín de Waterschans’De gemeente Bergen op Zoom bekijkt serieus of woningen kunnen worden gebouwd ín de muren van de oude Waterschans bij de Binnenschelde. Bert Melles, projectleider bij de gemeente voor het plan Schelde Veste, onthulde dat zaterdag.

Op verzoek van de Vereniging Binnenstad deed hij in Het Zwijnshoofd de laatste ontwikkelingen rond Schelde Veste (opvolger van Bergse Haven) uit de doeken. Want sinds de gemeenteraad in oktober het ontwikkelplan goedkeurde, staat het denken niet stil. Wat er met de Waterschans aan het begin van het oude Havenkanaal gaat gebeuren, is nog niet beslist. Bebouwing van het terrein met veel huizen is financieel het gunstigst; maar restauratie waarna het fort een historisch-recreatieve bestemming krijgt, heeft de voorkeur. Dat is echter erg duur. Een nieuw idee is nu het aanbrengen van woningen in de bolwerken (‘punten’) van het fort. Dat maakt restauratie haalbaarder. Volgens Melles is dit plan uitvoerbaar.

De nieuwe jachthaven wordt gesitueerd in het historische Havenkanaal en in de (nu grotendeels verdwenen) gracht rond de schans, was de bedoeling. Dat laatste blijkt maar voor een klein deel mogelijk, vertelde Melles. Om de gracht bevaarbaar te maken, zou die zo diep moeten worden uitgegraven dat de fundamenten van het fort bloot komen te liggen. Dat maakt de schansmuren instabiel. Een nieuw plan is nu om de haven uit te breiden naar de andere kant: een kom op het RMI-terrein. Het Havenkanaal zal breder worden uitgegraven dan eerst de bedoeling was, om voldoende plaats aan de jachten te bieden.

De (kermis)bedrijven in de Geertruidapolder worden ondergebracht in uniforme, zwarte loodsen, zei Melles verder. Dat moet het rommelige gebied meer eenheid geven.

Het moment waarop de feitelijke woningbouw start op het voormalige Nedalcoterrein (dat nu Nieuwe Vesting heet en de hoofdbouwlocatie van Schelde Veste vormt) nadert snel. Eind 2012 of uiterlijk begin 2013 wordt de eerste grond uitgegeven aan projectontwikkelaars, aldus Bert Melles. Er wordt begonnen in de noordoostelijke hoek, bij de Rijtuigweg.

Iets ten zuiden daarvan wordt de historische ingang tot de Oude Binnenhaven (het watertje De Ham is daarvan een restant) weer zo goed mogelijk zichtbaar gemaakt. Oude vestingwerken daar worden opgegraven en weer opgemetseld.

Bron: BN/DeStem 11 december 2011, A. ‘t Hart

 

Reageren op dit bericht

Via onderstaand formulier kunt u een reactie op dit bericht achterlaten.

Uw e-mailadres wordt nooit aan derden verstrekt. De verplichte velden zijn gemarkeerd met een *